GDPR- Hantering av personuppgifter

GDPR

Personuppgiftshantering

Den nya lagen om hantering av personuppgifter, GDPR, ställer höga krav på när, var, hur och varför ett företag får spara och hantera personuppgifter. Som personuppgifter räknas allt som gör att en enskild individ kan identifieras, till exempel namn, adress, telefonnummer, e-postadress, ansiktsfoton och så vidare. Lagen ställer också krav på att varje enskild individ gratis och snabbt ska kunna få reda på vilka uppgifter respektive företag lagrar. Ytterligare ställer lagen krav på att företagare utan dröjsmål ska radera de personuppgifter som en enskild person önskar att man raderar såvida dess lagring och hantering inte krävs enligt andra lagar, till exempel bokföringslagen.

Högadals Trädgårdar följer GDPR och är noga med att hantera alla personuppgifter med försiktighet. Högadals Trädgårdar samlar in endast de personuppgifter som behövs för att kunna fullgöra våra åtaganden. Inga personuppgifter delas med annan part utan godkännade såvida det inte krävs enligt lag eller begärs av myndighet som har rätt att kräva tillgång till dem. Vi raderar regelbundet de personuppgifter vi inte längre behöver för att fullfölja våra åtaganden eller som inte enligt lag måste sparas.


Välkommen att kontakta oss om du önskar:

- veta mer om hur vi hanterar personuppgifter

- veta om och i så fall vilken information om dig vi hanterar

- att vi raderar information om dig


Kontakta oss


Högadals Trädgårdar AB

Östgårdsliden 34

43537 Mölnlycke


0731-404741

marie@hogadalstradgardar.se

© Copyright HÖGADALS TRÄDGÅRDAR